Strona główna  >  Uchwały

Uchwały z 2018 roku


Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 93) starsze uchwały »Uchwała nr XLIV/527/2018 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA z dnia 14 września 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Inowrocław, oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Uchwała nr XLIV/526/2018 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA z dnia 14 września 2018


w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na terenie miasta Inowrocławia oraz wprowadzenia obowiązku stosowania dodatkowych oznaczeń w odniesieniu do taksówek

Uchwała nr XLIV/525/2018 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA z dnia 14 września 2018


w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - schroniskach dla osób bezdomnych lub schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Uchwała nr XLIV/524/2018 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA z dnia 14 września 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2018-2031

Uchwała nr XLIV/523/2018 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA z dnia 14 września 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2018

Uchwała nr XLIV/522/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 14 września 2018


w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Uchwała nr XLIII/519/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 sierpnia 2018


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie ulic: Franciszka Posadzego, Polnej i Dyngusowej

Uchwała nr XLIII/518/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 sierpnia 2018


w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania

Uchwała nr XLIII/517/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 sierpnia 2018


w sprawie stwierdzenia, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Uchwała nr XLIII/516/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 sierpnia 2018


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie ulic: Szymborskiej i Transportowca

Uchwała nr XLIII/515/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 sierpnia 2018


w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania

Uchwała nr XLIII/514/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 sierpnia 2018


w sprawie stwierdzenia, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Uchwała nr XLIII/513/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 sierpnia 2018


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie ulic: Poznańskiej, Miechowickiej i Sylwestra Ranusa

Uchwała nr XLIII/512/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 sierpnia 2018


w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania

Uchwała nr XLIII/511/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 sierpnia 2018


w sprawie stwierdzenia, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Uchwała nr XLIII/510/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 sierpnia 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków

Uchwała nr XLIII/509/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 sierpnia 2018


w sprawie zasad i warunków używania insygniów Miasta Inowrocławia

Uchwała nr XLIII/508/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 sierpnia 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2018-2031
Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 93) starsze uchwały »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij