zamówienie na:

Dostawa i montaż 25 wiat autobusowych i 2 toalet publicznych na terenie przystanków komunikacji miejskiej w Inowrocławiu wraz z wykonaniem przyłączy energetycznych i przyłączy wodno-kanalizacyjnych oraz dostawa i zainstalowanie w 20 autobusach komunikacji miejskiej: autokomputerów, kasowników, bileterek i komunikacji głosowej; ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 26.05.2018 r. nr 2018/S 099-227199

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.46.2018
wartość: przekracza 221 000 euro
termin składania ofert: 16 lipca 2018  10:00
wynik postępowania: Wybrano oferty złożone przez Wykonawców: cz. 1 (dostawa i montaż 25 wiat autobusowych i 2 toalet publicznych na terenie przystanków komunikacji miejskiej w Inowrocławiu wraz z wykonaniem przyłączy energetycznych i przyłączy wodno-kanalizacyjnych) - BUDOTECHNIKA Sp. z o.o. ul. Bierawka 2a 44-145 Pilchowice, za cenę 2 453 950,28 zł; cz. 2 (dostawa i zainstalowanie w 20 autobusach komunikacji miejskiej: autokomputerów, kasowników, bileterek i komunikacji głosowej) - R&G PLUS Sp. z.o.o. ul. Traugutta 7, 39-300 Mielec, za cenę 699 381,69 zł.  
1) ogłoszenie o zamówieniu (178kB) pdf 2) specyfikacja istotnych warunków zamówienia (408kB) word 3) załącznik nr 1 do SIWZ cz. 1 opis wiat (9kB) plik 4) załącznik nr 2 do SIWZ cz. 1 opis toalet (16kB) plik 5) załacznik nr 3 do SIWZ cz. 2 opis wyposażenia autobusów (59kB) word 6) załacznik nr 5 do SIWZ wzór JEDZ (185kB) word 7) specyfikacja techniczna - montaż wiat (66kB) word 8) projekt budowlany, specyfikacja techniczna - przystanek 800-lecia naprzeciw kościoła (913kB) zip 9) projekt budowlany, specyfikacja techniczna - przystanek 800-lecia przy kościele (1497kB) zip 10) projekt budowlany, specyfikacja techniczna - przystanek Dworcowa - Laubitza (5534kB) zip 11) projekt budowlany, specyfikacja techniczna - przystanek Jacewska kier. Toruńska (5272kB) zip 12) projekt budowlany, specyfikacja techniczna - przystanek Kopernika - Dworcowa (932kB) zip 13) projekt budowlany, specyfikacja techniczna - przystanek Kopernika-Ks. Wawrzyniaka (1512kB) zip 14) projekt budowlany, specyfikacja techniczna - przystanek Kopernika-Narutowicza kier. Roosevelta (1173kB) zip 15) projekt budowlany, specyfikacja techniczna - przystanek Krzywoustego pawilon (1529kB) zip 17) projekt budowlany, specyfikacja techniczna - przystanek Laubitza-Toruńska kier. Dworcowa (4637kB) zip 18) projekt budowlany, specyfikacja techniczna - przystanek Laubitza Orłowska kier. Dworcowa (3067kB) zip 19) projekt budowlany, specyfikacja techniczna - przystanek Łokietka przystanek poczatkowy (922kB) zip 20) projekt budowlany, specyfikacja techniczna - przystanek Narutowicza-Grodzka kier, Staszica (4798kB) zip 21) projekt budowlany, specyfikacja techniczna - przystanek Niepodległości-Kruczkowskiego kier. Miechowicka (3780kB) zip 22) projekt budowlany, specyfikacja techniczna - przystanek Niepodległości- Świętokrzyska kier. Miechowicka (3728kB) zip 23) projekt budowlany, specyfikacja techniczna - przystanek Niepodległości-Zapadłe kier. Roosevelta (3898kB) zip 24) Niepodległości US (968kB) zip 25) projekt budowlany, specyfikacja techniczna - przystanek pętla w Mątwach (1507kB) zip 26) projekt budowlany, specyfikacja techniczna - przystanek Poznańska szpital kier. Staszica (3663kB) zip 27) projekt budowlany, specyfikacja techniczna - przystanek Roosevelta-Solankowa kier. Niepodległości (6836kB) zip 28) projekt budowlany, specyfikacja techniczna - przystanek Roosevelta UM kier. Dworcowa (7237kB) zip 29) projekt budowlany, specyfikacja techniczna - przystanek Roosevelta-Solankowa kier. Narutowicza (7525kB) zip 30) projekt budowlany, specyfikacja techniczna - przystanek Staszica-Narutowicza kier. Poznańska (4595kB) zip 31) projekt budowlany, specyfikacja techniczna - przystanek WP-SzSz kier. Niepodległości (3668kB) zip 32) projekt budowlany, specyfikacja techniczna - przystanek WP galeria (1589kB) zip 33) projekt budowlany, specyfikacja techniczna - przystanek WP targowisko (1476kB) zip 34) projekt budowlany, specyfikacja techniczna - toaleta Krzywoustegok (440kB) zip 35){35) 36) projekt budowlany, specyfikacja techniczna - toaleta Narutowicza (379kB) zip 37) projekt budowlany, specyfikacja techniczna - toaleta Narutowicza przyłacza wod.kan. (5517kB) zip 38) przedmiar robót wiaty (1036kB) zip 39) przedmiar robót toaleta Krzywoustego (158kB) zip 40) przedmiar robót toaleta Narutowicza (1497kB) zip 41) załacznik nr 7 do SIWZ wzór umowy cz. 1 (175kB) word 42) zał. nr 8 do SIWZ - wzór umowy cz. 2 (124kB) word 43) wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ 27.06.2018 (133kB) word 44) wzór umowy cz. 1 zmieniony 27.06.2018 (174kB) word 45) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przekazane UPUE 27.06.2018 (69kB) pdf 46) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przekazane UPUE 28.06.2018 (69kB) pdf 47) zmiana treści SIWZ 28.06.2018 (114kB) word 48) uzupełnienie treści SIWZ 9.07.2018.doc (102kB) word 49) klauzula informacyjna RODO (30kB) word 50) wzór oświadczenia wykonawcy dot. RODO (27kB) word 51) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w DUUE 29.06.2018 (64kB) pdf   52) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w DUUE 30.06.2018 (63kB) pdf 53) Informacja z otwarcia ofert (615kB) pdf 54) Sprostowanie informacji z otwarcia ofert (601kB) pdf 55) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (708kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Urszula Borkowska
Opublikował: Urszula Borkowska (26 maja 2018, 21:36:10)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Kaczmarek (14 sierpnia 2018, 16:11:51)
Zmieniono: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 14.08.2018 r.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2173