zamówienie na:

Zaprojektowanie i wykonanie: przejścia podziemnego-tunelu, łączącego dworzec PKP z ul. Magazynową i parkingu przy ul. Magazynowej oraz zagospodarowania terenu przed dworcem PKP w Inowrocławiu; ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 5.01.2018 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2018/S 005-008029 w dniu 9.01.2018 r.

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.1.2018
wartość: przekracza 221 000 euro
termin składania ofert: 16 marca 2018  10:00
wynik postępowania: Wybrano oferty złożone przez Wykonawców: cz. 1 . Zaprojektowanie i wykonanie: przejścia podziemnego-tunelu, łączącego dworzec PKP z ul. Magazynową i parkingu przy ul. Magazynowej: występujących wspólnie: POLWAR S.A. ul. Starodworska 2, 80-137 Gdańsk (lider), oraz Pracownia Projektowa MiD Marcin Dudek 80-137 Gdańsk (partner), za cenę: 5 842 500,00 zł. Cz. 2 Zaprojektowanie i wykonanie zagospodarowania terenu przed dworcem PKP w Inowrocławiu - BUDIMEX S.A. ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa za cenę: 4 956 965, 00.  
1) ogłoszenie o zamówieniu (200kB) pdf 2) specyfikacja istotnych warunków zamówienia (746kB) word 3) załącznik nr 2 do SIWZ formularz JEDZ (182kB) word 4) Załącznik nr 6 do SIWZ wzór informacji potwierdzającej doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (42kB) word 5) program funkcjonalno-użytkowy, przejście podziemne cz. 1 (345kB) pdf 6) program funkcjonalno-użytkowy, parking przy ul. Magazynowej cz. 1 (8192kB) pdf 7) program funkcjonalno-użytkowy, zagospodarowanie terenu przed dworcem PKP cz. 2 (7494kB) pdf 8) koncepcja budowy tunelu dot. cz. 1 (8124kB) pdf 9) opinia geotechniczna - tunel cz. 1 (3027kB) pdf 10) przedmiar - przejście podziemne-tunel - cz. 1 (1728kB) pdf 11) przedmiar - parking przy ul. Magazynowej - cz. 1 (1021kB) pdf 12) przedmiar - zagospodarowanie terenu przed dworcem PKP cz. 2 (1604kB) pdf 13) wyjaśnienie treści SIWZ 9.02.2018 (982kB) pdf 14) zał. nr 1 do SIWZ wzór formularza ofertowego, zmieniony 9.02.2018 (44kB) word 15) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przekazane UPUE 14.02.2018 (82kB) pdf 16) zmiana treści SIWZ 14.02.2018 (880kB) pdf 17) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w DUUE 17.02.2018 (72kB) pdf 18) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przekazane UPUE 28.02.2018 (71kB) pdf 19) wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ 28.02.2018 (71kB) plik 20) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w DUUE 2.03.2018 (70kB) pdf 21) informacja z otwarcia ofert 16.03.2018 (556kB) pdf 22) informacja o wyborze oferty 17.04.2018 (761kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Urszula Borkowska
Opublikował: Urszula Borkowska (9 stycznia 2018, 12:10:01)

Ostatnia zmiana: Urszula Borkowska (17 kwietnia 2018, 15:00:31)
Zmieniono: informacja o wyborze oferty 17.04.2018

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3143