zamówienie na:

Dostawa 8 autobusów elektrycznych oraz 8 autobusów elektrycznych hybrydowych wraz z systemem ładowania na terenie zajezdni autobusowej, na potrzeby transportu publicznego w mieście Inowrocławiu; ogłoszenie o zamówieniu: przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 04.12.2017 r., opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2017/S 237- 492997 z dnia 9.12.2017 r.

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.82.2017
wartość: przekracza równowartość kwoty 209 000 euro
termin składania ofert: 31 stycznia 2018  10:00
wynik postępowania: Wybrano: cz. 1 (dostawa 8 autobusów elektrycznych) ofertę złożoną przez VOLVO Bus Corporation 405 08 Goeteborg Szwecja za cenę 20.526.240,00 zł brutto; cz. 2 (dostawa 8 autobusów elektrycznych hybrydowych) ofertę złożoną przez VOLVO Bus Corporation 405 08 Goeteborg Szwecja za cenę 18.686.160,00 zł brutto.  
1) ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 9.12.2017 (183kB) pdf 2) specyfikacja istotnych warunkow zamówienia (333kB) word 3) załącznik nr 3 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia (437kB) word 4) załącznik nr 2 do SIWZ wzór formularza ofertowego (123kB) word 5) załącznik nr 3 do SIWZ wzór dokmentu JEDZ (190kB) word 6) załącznik nr 4 do SIWZ wzór informacji o przynależności do grupy kapitałowej (26kB) word 7) załącznik nr 5 do SIWZ wzór umowy (118kB) word 8) załącznik nr 6 do SIWZ kolorystyka autobusów (85kB) word 9) załącznik nr 7 do SIWZ wzór tapicerki fotela pasażerskiego (210kB) word 10) sprostowanie treści SIWZ 12.12.2017 (422kB) pdf 11) specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami nr 1,2,3,4,5 , zmieniona 12.12.2017 (4073kB) pdf 12) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w DUUE 14.12.2017 (73kB) pdf 13) wyjaśnienie treści SIWZ 20.12.2017 (122kB) word 14) SIWZ w wersji edytowalnej zmodyfikowana 12.12.2017 (333kB) word 15) Załącznik nr 1 do SIWZ w wersji edytowalnej zmodyfikowany 12.12.2017 (432kB) word 16) Załącznik nr 2 do SIWZ w wersji edytowalnej zmodyfikowany 12.12.2017 (122kB) word 17) Załącznik nr 3 do SIWZ w wersji edytowalnej zmodyfikowany 12.12.2017 (189kB) word 18) Załącznik nr 4 do SIWZ w wersji edytowalnej zmodyfikowany 12.12.2017 (26kB) word 19) Załącznik nr 5 do SIWZ w wersji edytowalnej zmodyfikowany 12.12.2017 (120kB) word 20) wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ 29.12.2017 (8192kB) pdf 21) zmiana treści SIWZ 29.12.2017 (507kB) pdf 22) Załącznik nr 2 do SIWZ (formularz ofertowy) zmieniony 29.12.2017 (122kB) word 23) załacznik nr 5 wzór umowy, zmieniony 29.12.2017 (120kB) word 24) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przekazane UPUE 29.12.2017 (69kB) pdf 25) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w DUUE 3.01.2018 (63kB) pdf 26) wyjaśnienie i zmiana tresci SIWZ 4.01.2017 (1).doc (106kB) word 27) Załącznik nr 2 do SIWZ (formularz ofertowy) zmieniony 4.01.2018 (122kB) word 28) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w DUUE 9.01.2018 (25kB) word 29) wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ 10.01.2018 (2845kB) pdf 30) załacznik nr 5 wzór umowy, zmieniony 10.01.2018 (119kB) word 31) wyjaśnienie treści SIWZ 11.01.2018 (2239kB) pdf 32) wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ 15.01.2018 (1648kB) pdf 33) Zał. nr 5 do SIWZ wzór umowy zmieniony 15.01.2018 (120kB) word 34) uzupełnienie treści SIWZ 19.01.2018 (428kB) pdf 35) informacja z otwarcia ofert 31.01.2018 (669kB) pdf 36) informacja o wyborze oferty 22.02.2018 (710kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Urszula Borkowska
Opublikował: Urszula Borkowska (9 grudnia 2017, 18:57:14)

Ostatnia zmiana: Urszula Borkowska (22 lutego 2018, 11:57:17)
Zmieniono: informacja o wyborze oferty 22.02.2018

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8518