zamówienie na:

Zaprojektowanie i wykonanie: parkingu przy ul. Magazynowej, zagospodarowania terenu przed dworcem PKP oraz przejścia podziemnego-tunelu, łączącego dworzec PKP z ul. Magazynową w Inowrocławiu ogłoszenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2017/S 199-410338 z dnia 17.10.2017 r.

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.64.2017
wartość: przekracza 209 000 euro
termin składania ofert: 19 grudnia 2017  10:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie unieważniono na podstawie: - art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (cz. 1 - cena oferty (6 000 000,00 zł) przewyższa kwotę, którą Miasto Inowrocław zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a nie można zwiększyć tej kwoty do ceny złożonej oferty; - art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (cz. 2) - nie złożono żadnej oferty.  
1) ogłoszenie o zamówieniu (248kB) pdf 2) specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2921kB) pdf 3) załacznik nr 2 do SIWZ - formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) (182kB) word 4) program funkcjonalno-użytkowy, budowa parkingu przy ul. Magazynowej cz. 1 (8192kB) pdf 5) przedmiar cz. 1 (1017kB) pdf 6) program funkcjonalno-użytkowy, zagospodarowanie terenu przy dworcu PKP cz. 2 (7494kB) pdf 7) program funkcjonalno-użytkowy, przejście podziemne cz. 3 (347kB) pdf 8) opinia geotechniczna (przejście podziemne) (3762kB) pdf 9) koncepcja budowy przejścia podziemnego (8124kB) pdf 10) przedmiar cz. 2 (1601kB) pdf 11) przedmiar cz. 3 (1725kB) pdf 12) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 09.11.2017 r. (1210kB) pdf 13) informacja o zmianie treści załącznika nr 4 do SIWZ (88kB) word 14) zał. nr 4 do SIWZ wzór umowy cz. 1 (173kB) word 15) załącznik nr 4 do SIWZ wzór umowy cz. 2 (173kB) word 16) załącznik nr 4 do SIWZ wzór umowy cz. 3 (167kB) word 17) zmiana treści SIWZ (przedłużenie terminu składania ofert) 21.11.2017 (489kB) pdf 18) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w DUUE 22.11.2017 r. (70kB) pdf 19) wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ 27.11.2017 (3700kB) pdf 20) załącznik do zmiany i wyjaśnienia treści SIWZ z 27.11.2017 - porozumienie z PKP (1140kB) pdf 21) załącznik do zmiany i wyjaśnienia treści SIWZ z 27.11.2017 - podział działek decyzja (1606kB) pdf 22) załącznik do zmiany i wyjaśnienia treści SIWZ z 27.11.2017 - podział działek mapa (853kB) pdf 23) załącznik do zmiany i wyjaśnienia treści SIWZ z 27.11.2017 - zgoda PKP na czasowe dysponowanie nieruchomościami (436kB) pdf 24) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w DUUE 28.11.2017 (72kB) pdf 25) zmiana treści SIWZ 1.12.2017 (6196kB) pdf 26) zał. nr 1 do SIWZ wzór formularza ofertowego, zmieniony 1.12.2017 (44kB) word 27) zał. nr 4 do SIWZ wzór umowy cz. 1 poprawiony 1.12.2017 (179kB) word 28) zał. nr 4 do SIWZ wzór umowy cz. 2 poprawiony 1.12.2017 (172kB) word 29) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w DUUE 6.12.2017 (236kB) pdf 30) wyjaśnienie treści SIWZ 11.12.2017 (818kB) pdf 31) informacja o sprostowaniu zał. nr 6 do SIWZ z dnia 15.12.2017 r. (97kB) word 32) sprostowanie zał. nr 6 do SIWZ - wzór wykazu potwierdzającego doswiadczenie osób, 15.12.2017 r. (40kB) word 33) informacja z otwarcia ofert 19.12.2017 (377kB) pdf 34) informacja o unieważnieniu postępowania 21.12.2017 r. (349kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Urszula Borkowska
Opublikował: Urszula Borkowska (17 października 2017, 12:18:19)

Ostatnia zmiana: Urszula Borkowska (21 grudnia 2017, 13:42:32)
Zmieniono: informacja o unieważnieniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1493