Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości

Informacja o sporządzeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie ulic: Lipowej, Kątnej, Marulewskiej i Wierzbowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz (...)

Informacja Prezydenta Miasta Inowrocławia o sporządzeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie ulic: Lipowej, Kątnej, Marulewskiej i Wierzbowej wraz z prognozą [...]

Informacja o czynnościach planistycznych w zakresie RODO dot. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: B. Brodnickiego, J. Trzcińskiego, Tulipanowej, Konwaliowej i Niezapominajki

Informacja Prezydenta Miasta Inowrocławia o czynnościach planistycznych w zakresie RODO dot. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie ulic: Bolesława [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: B. Brodnickiego, J. Trzcińskiego, Tulipanowej, Konwaliowej i Niezapominajki

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Inowrocławia o wszczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie [...]

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie ulic: Bolesława Brodnickiego, Juliusza Trzcińskiego, Tulipanowej, Konwaliowej i Niezapominajki

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Inowrocławia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie ulic: Bolesława Brodnickiego, Juliusza Trzcińskiego, [...]

metryczka