Wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocław

Komórka realizującaWydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości
Rodzaj sprawyWyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocław
Wymagane
dokumenty
- mapa ewidencyjna z zaznaczonymi granicami nieruchomości - 2 egz.
- potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej
Dokumenty do
pobrania
Wniosek o wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocław (38kB) word
Opłaty- od wypisu:
     - do 5 stron - 30 zł
     - powyżej 5 stron - 50 zł

- od wyrysu:
     - za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20 zł
     - nie więcej niż 200 zł

- za pełnomocnictwo - 17 zł
Miejsce złożenia
dokumentów
Biuro Obsługi Interesantów i Kontroli
aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław
Czas załatwienia
sprawy
bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania
Tryb odwoławczyOdwołanie nie przysługuje
Podstawa prawna- art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
Uwagi-

metryczka


Wytworzył: Kamil Bębnista (3 lipca 2014)
Opublikował: Damian Facalusiak (3 lipca 2014, 14:03:29)

Ostatnia zmiana: Tomasz Łączkowski (7 stycznia 2020, 08:14:18)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5489