Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Komórka realizującaWydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości
Rodzaj sprawyZaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wymagane
dokumenty
- mapa ewidencyjna z zaznaczonymi granicami nieruchomości - 2 egz.
- potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej
Dokumenty do
pobrania
Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (35kB) word
Opłaty- opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia - 17 zł
- opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł
Miejsce złożenia
dokumentów
Biuro Obsługi Interesantów i Kontroli
aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław
Czas załatwienia
sprawy
bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku
Tryb odwoławczyodmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia
Podstawa prawnaart. 217 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 71 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
Uwagi-

metryczka


Wytworzył: Monika Sobczak (3 lipca 2014)
Opublikował: Damian Facalusiak (3 lipca 2014, 13:06:21)

Ostatnia zmiana: Tomasz Łączkowski (21 lutego 2020, 13:06:53)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1818