Wniosek o sporządzenie / zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Komórka realizującaWydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości
Rodzaj sprawyWniosek o sporządzenie / zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wymagane
dokumenty
- wypełniony poprawnie wniosek
- aktualna kopia mapy ewidencyjnej w skali 1:1000 z oznaczonym terenem objętym wnioskiem
- aktualny wypis z rejestru gruntów
Dokumenty do
pobrania
Wniosek o sporządzenie / zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (46kB) word
Opłatybrak
Miejsce złożenia
dokumentów
Biuro Obsługi Interesantów i Kontroli
aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław
Czas załatwienia
sprawy
brak
Tryb odwoławczybrak
Podstawa prawnaArt. 31 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Uwagi- zmiana przeznaczenia danego terenu musi być zgodna z ustaleniami zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocław,
- złożone wnioski mogą stanowić podstawę sporządzenia / zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- wniosek o zmianę przeznaczenia terenu nie jest wnioskiem w indywidualnej sprawie w rozumieniu przepisów K.p.a., stąd rozpatrzenie nie jest określone żadnym terminem,
- uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia / zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podejmuje Rada Miejska Inowrocławia z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezydenta

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Rasała (3 lipca 2014)
Opublikował: Damian Facalusiak (3 lipca 2014, 12:40:32)

Ostatnia zmiana: Tomasz Łączkowski (7 stycznia 2020, 08:21:01)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3232