Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby

Komórka realizująca
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości
Rodzaj sprawy
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
na rzecz innej osoby
Wymagane dokumenty
- oświadczenie strony na rzecz której decyzja została wydana
- oświadczenie podmiotu wstępującego w miejsce inwestora
- potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej
Dokumenty do pobrania
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby (23kB) word
Opłaty
- opłata skarbowa za przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy - 56 zł
- opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł
Miejsce złożenia dokumentów
Biuro Obsługi Interesantów i Kontroli
aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław
Czas załatwienia sprawy
Wydanie decyzji następuje, średnio w czasie nie dłuższym niż - 30 dni, maksymalnie do 2 miesięcy, licząc od dnia dostarczenia wniosku z kompletem materiałów
Tryb odwoławczy
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji
Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
Uwagi
Decyzja przenoszona jest "w całości". Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji są jedynie wnioskodawca i strona, na rzecz której została wydana pierwotna decyzja.

metryczka


Wytworzył: Wioleta Moderska (7 sierpnia 2018)
Opublikował: Damian Facalusiak (7 sierpnia 2018, 13:18:07)

Ostatnia zmiana: Tomasz Łączkowski (7 stycznia 2020, 08:02:52)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 488