Zaświadczenie potwierdzające położenie nieruchomości w obszarze zdegradowanym lub obszarze rewitalizacji

Komórka realizująca
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości
Rodzaj sprawy
Zaświadczenie potwierdzające położenie nieruchomości w obszarze zdegradowanym lub obszarze rewitalizacji
Wymagane dokumenty
- mapa ewidencyjna z zaznaczonymi granicami nieruchomości - 2 egz.
- potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej
Dokumenty do pobrania
Zaświadczenie potwierdzające położenie nieruchomości w obszarze zdegradowanym lub obszarze rewitalizacji (32kB) word
Opłaty
- opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia - 17 zł
- opłata za pełnomocnictwo - 17 zł
Miejsce złożenia dokumentów
Biuro Obsługi Interesantów i Kontroli
aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław
Czas załatwienia sprawy
bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku
Tryb odwoławczy
Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia
Podstawa prawna
- art. 217 § 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
Uwagi

-

metryczka


Wytworzył: Wioleta Moderska (24 maja 2018)
Opublikował: Tomasz Łączkowski (24 maja 2018, 15:15:08)
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Inowrocławia

Ostatnia zmiana: Tomasz Łączkowski (7 stycznia 2020, 08:15:48)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1132