Uchwała nr XXV/265/2016RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIAz dnia 19 grudnia 2016w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Inowrocławia do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, konkurs dla działania 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego w ramach Osi Priorytetowej II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój terenów zielonych w Inowrocławiu”

Uchwała nr XXV/265/2016
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 19 grudnia 2016


w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Inowrocławia do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, konkurs dla działania 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego w ramach Osi Priorytetowej II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój terenów zielonych w Inowrocławiu”
UCHWAŁA NR XXV/265/2016 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA z dnia 19 grudnia 2016 r. (232kB) pdf

metryczka


Opublikował: Maria Legwińska (21 grudnia 2016, 08:49:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 362