2021  |  2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  2016  |  2012  |  0
Lp.

1

Data zawarcia umowy: 13-01-2021
Okres obowiązywania umowy od: 13-01-2021
Okres obowiązywania umowy do: 31-12-2021
Wartość umowy brutto: 125.394,53 zł
Podmiot umowy: Szmigiel Znaki Przemysław Szmigiel, ul. Traktorowa 202, 91-218 Łódź
Przedmiot umowy:

Dostawa, instalacja, utrzymanie oznakowania drogowego pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonanie i utrzymanie oznakowania poziomego w drogach zarządzanych przez Prezydenta Miasta Inowrocławia

Uwagi: