2021  |  2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  2016  |  2012  |  0
Lp.

1

Data zawarcia umowy: 09-12-2020
Okres obowiązywania umowy od: 01-01-2021
Okres obowiązywania umowy do: 31-12-2024
Wartość umowy brutto: 458.606,50 zł
Podmiot umowy: Poczta Polska Spółka Akcyjna, 00-940 Warszwa, ul. Rodziny Hiszpańskich 8
Przedmiot umowy:

Świadczenie usług pocztowych dla Miasta Inowrocławia w latach 2021-2024

Uwagi: