2021  |  2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  2016  |  2012  |  0
Lp.

1

Data zawarcia umowy: 29-12-2020
Okres obowiązywania umowy od: 29-12-2020
Okres obowiązywania umowy do: 29-04-2021
Wartość umowy brutto: 17.500,00 zł
Podmiot umowy: Przedsiębiorstwo Usługowe, Wiesław Rosiński, ul. Morcinka 1 m 18, 87-100 Toruń
Przedmiot umowy:

Wykonanie projektów wykonawczych wraz z kosztorysami inwestorskimi, przedmiarami robót i STWiOR w oparciu o posiadane projekty budowlane oraz aktualne pozwolenia na budowę rewitalizacji i adapt. oraz zagosp. na cele społeczne otoczenia muru obron

Uwagi: Termin wykonania: 1) Wykonanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót- do 3 m-cy od zawarcia umowy; 2)wykonanie projektów wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych - do 4 m-cy od zawarcia umowy.