Rejestr umów z 2021 roku

2021  |  2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  2016  |  2012  |  0Lp.

25

Data zawarcia umowy: 19-02-2021
Okres obowiązywania umowy od: 19-02-2021
Okres obowiązywania umowy do: 19-02-2022
Wartość umowy brutto: 600.000,00 zł
Podmiot umowy: Szubarga Building Group Sp. z o.o. ul. Łokietka 55F/2 81-736 Sopot
Przedmiot umowy:

Wykonanie usług w zakresie napraw i konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego, stanowiących własność Miasta Inowrocławia

Uwagi: Maksymalna wartość nominalna Zamawiającego wynosi 600 000,00 zł.

Lp.

24

Data zawarcia umowy: 17-02-2021
Okres obowiązywania umowy od: 17-02-2021
Okres obowiązywania umowy do: 17-05-2021
Wartość umowy brutto: 15.744,00 zł
Podmiot umowy: PPHU i T ELEKTROM, Jacewo
Przedmiot umowy:

zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku al. Ratuszowa 33/35

Uwagi:

Lp.

23

Data zawarcia umowy: 12-02-2021
Okres obowiązywania umowy od: 12-02-2021
Okres obowiązywania umowy do: 31-05-2021
Wartość umowy brutto: 35.236,27 zł
Podmiot umowy: anonimizacja danych osobowych
Przedmiot umowy:

Wykonanie modernizacji łazienki dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz dostawę i montaż stolarki drzwiowej

Uwagi:

Lp.

22

Data zawarcia umowy: 05-02-2021
Okres obowiązywania umowy od: 05-02-2021
Okres obowiązywania umowy do: 05-02-2022
Wartość umowy brutto: 560.000,00 zł
Podmiot umowy: LABRET Arkadiusz Okoński, Latkowo 39, 88-100 Inowrocław
Przedmiot umowy:

Wykonanie usług napraw i konserwacji instalacji wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i gazowych w budynkach komunalnych Miasta Inowrocławia;

Uwagi: Maksymalna wartość nominalna zobowiązania Zamawiającego wynosi 560000,00 zł.

Lp.

21

Data zawarcia umowy: 05-02-2021
Okres obowiązywania umowy od: 01-04-2021
Okres obowiązywania umowy do: 30-11-2022
Wartość umowy brutto: 0,00 zł
Podmiot umowy: Instalbud Sp. z o.o.
Przedmiot umowy:

Porozumienie na nieodpłatne udostępnienie przez Instalbud terenu zieleni do publicznego użytku na wykonanie dywany kwiarowego.

Uwagi:

Lp.

20

Data zawarcia umowy: 03-02-2021
Okres obowiązywania umowy od: 03-02-2021
Okres obowiązywania umowy do: bezterminowo
Wartość umowy brutto: 282,16 zł
Podmiot umowy: ENEA Operator Sp. z o.o., Poznań
Przedmiot umowy:

zwiększenie mocy przyłączeniowej

Uwagi:

Lp.

19

Data zawarcia umowy: 01-02-2021
Okres obowiązywania umowy od: 01-02-2021
Okres obowiązywania umowy do: 30-11-2021
Wartość umowy brutto: 3.911,40 zł
Podmiot umowy: Meteolab Sp. z o.o.
Przedmiot umowy:

świadczenie usług przez Wykonawcę polegających na obsłudze stacji meteorologicznej znajdującej się na terenie Parku Solankowego w Inowrocławiu

Uwagi:

Lp.

18

Data zawarcia umowy: 01-02-2021
Okres obowiązywania umowy od: 01-02-2021
Okres obowiązywania umowy do: 31-03-2021
Wartość umowy brutto: 18,30 zł
Podmiot umowy: osoba fizyczna - ochrona danych osobowych
Przedmiot umowy:

Wykonia prac na rzecz Wydziału Gospodarki Komunalnej

Uwagi: 18,30 zł/godz. brutto

Lp.

17

Data zawarcia umowy: 01-02-2021
Okres obowiązywania umowy od: 01-02-2021
Okres obowiązywania umowy do: 19-02-2021
Wartość umowy brutto: 2.200,00 zł
Podmiot umowy: osoba fizyczna - anonimizacja danych
Przedmiot umowy:

przygotowanie wniosków przetargowych dla inwestycji

Uwagi:

Lp.

16

Data zawarcia umowy: 29-01-2021
Okres obowiązywania umowy od: 01-01-2021
Okres obowiązywania umowy do: 31-12-2021
Wartość umowy brutto: 175.800,00 zł
Podmiot umowy: Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Inowrocławskie
Przedmiot umowy:

'Prowadzenie Schroniska dla bezdomnych mężczyzn, Ogrzewalni i Jadłodajni przez TPBA Koło Inowrocławskie'

Uwagi:

Lp.

15

Data zawarcia umowy: 29-01-2021
Okres obowiązywania umowy od: 01-01-2021
Okres obowiązywania umowy do: 31-12-2021
Wartość umowy brutto: 9.200,00 zł
Podmiot umowy: Polskim Komitetem Pomocy Społecznej Zarząd Miejski w Inowrocławiu
Przedmiot umowy:

„Przewóz transportem żywności współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym dla najuboższych mieszkańców miasta Inowrocławia oraz zabezpieczenie żywności w magazynie ce

Uwagi:

Lp.

14

Data zawarcia umowy: 26-01-2021
Okres obowiązywania umowy od: 01-01-2021
Okres obowiązywania umowy do: 31-12-2021
Wartość umowy brutto: 60.000,00 zł
Podmiot umowy: Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski w Inowrocławiu
Przedmiot umowy:

'Prowadzenie magazynów: odzieży, mebli, żywności'

Uwagi:

Lp.

13

Data zawarcia umowy: 26-01-2021
Okres obowiązywania umowy od: 01-01-2021
Okres obowiązywania umowy do: 31-12-2021
Wartość umowy brutto: 60.000,00 zł
Podmiot umowy: Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Inowrocławskie
Przedmiot umowy:

'Dziel się pomocą z innymi - bank żywności TPBA'

Uwagi:

Lp.

12

Data zawarcia umowy: 19-01-2021
Okres obowiązywania umowy od: 19-01-2021
Okres obowiązywania umowy do: 31-08-2021
Wartość umowy brutto: 4.000,00 zł
Podmiot umowy: TERRA PROJEKT S.C.
Przedmiot umowy:

Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Inowrocławia na lata 2019-2020

Uwagi:

Lp.

11

Data zawarcia umowy: 19-01-2021
Okres obowiązywania umowy od: 19-01-2021
Okres obowiązywania umowy do: 31-08-2021
Wartość umowy brutto: 4.000,00 zł
Podmiot umowy: TERRA PROJEKT S.C., DĄBRÓWKA
Przedmiot umowy:

Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Inowrocławia za lata 2019-2020

Uwagi:

Lp.

10

Data zawarcia umowy: 19-01-2021
Okres obowiązywania umowy od: 19-01-2021
Okres obowiązywania umowy do: 30-11-2021
Wartość umowy brutto: 8.470,00 zł
Podmiot umowy: Usługi Techniczne Stanisław Baranowski
Przedmiot umowy:

Pełnienie funkcji insprktora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej

Uwagi:

Lp.

9

Data zawarcia umowy: 18-01-2021
Okres obowiązywania umowy od: 18-01-2021
Okres obowiązywania umowy do: 19-01-2021
Wartość umowy brutto: 180,00 zł
Podmiot umowy: osoba fizyczna - anonimizacja danych
Przedmiot umowy:

opinia ornitologiczna

Uwagi:

Lp.

8

Data zawarcia umowy: 18-01-2021
Okres obowiązywania umowy od: 18-01-2021
Okres obowiązywania umowy do: 31-12-2021
Wartość umowy brutto: 38.500,00 zł
Podmiot umowy: anonimizacja danych osobowych
Przedmiot umowy:

Bieżąca kontrola stanu technicznego dróg i nadzór nad robotami wykonywanymi w ramach zadania polegającego na konserwacji i naprawie dróg zarządzanych przez Prezydenta o nawierzchni twardej i ulepszonej

Uwagi:

Lp.

7

Data zawarcia umowy: 15-01-2021
Okres obowiązywania umowy od: 15-01-2021
Okres obowiązywania umowy do: 22-01-2021
Wartość umowy brutto: 33.087,00 zł
Podmiot umowy: Progress Consulting Sp. z o.o., Wrocław
Przedmiot umowy:

wykonanie studium wykonalności oraz załączników do wniosku

Uwagi:

Lp.

6

Data zawarcia umowy: 13-01-2021
Okres obowiązywania umowy od: 13-01-2021
Okres obowiązywania umowy do: 31-12-2021
Wartość umowy brutto: 769.287,10 zł
Podmiot umowy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ,,INODROG'' Sp. z o. o, ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław
Przedmiot umowy:

Wykonanie usług konserwacji i napraw dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Inowrocławia

Uwagi: