Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 17435)

przetarg nieograniczony

Informacja z otwarcia ofert 25.11.2020 r.


Data: 2020-11-25 13:14:12
Autor: Katarzyna Kaczmarek

postepowanie w trybie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych

wyjaśnienie treści opisu przedmiotu zamówienia 24.11.2020


Data: 2020-11-24 19:51:12
Autor: Urszula Borkowska

Data: 2020-11-24 16:50:58
Autor: Halina Burdyna

Data: 2020-11-24 15:33:30
Autor: Halina Burdyna

Data: 2020-11-24 14:57:55
Autor: Halina Burdyna

Data: 2020-11-24 14:54:05
Autor: Halina Burdyna

Data: 2020-11-24 14:45:14
Autor: Halina Burdyna

Data: 2020-11-24 14:40:31
Autor: Mateusz Kurtysiak

Data: 2020-11-24 14:20:30
Autor: Halina Burdyna

przetarg nieograniczony

wyjaśnienie treści SIWZ 24.11.2020


Data: 2020-11-24 14:01:38
Autor: Urszula Borkowska

ODPADY KOMUNALNE

{pobierz20}


Data: 2020-11-23 14:55:51
Autor: Izabela Kwiatkowska

Data: 2020-11-23 14:48:40
Autor: Halina Burdyna

Data: 2020-11-23 13:56:21
Autor: Ewa Starybrat

Data: 2020-11-23 13:10:49
Autor: Ewa Starybrat

Data: 2020-11-23 13:08:21
Autor: Ewa Starybrat

Data: 2020-11-23 13:03:48
Autor: Wojciech Steinborn

Data: 2020-11-23 12:46:34
Autor: Ewa Starybrat

Data: 2020-11-23 10:27:41
Autor: Katarzyna Wolinska

przetarg nieograniczony

Informacja o wyborze oferty 20.11.2020


Data: 2020-11-20 14:42:02
Autor: Urszula Borkowska

Data: 2020-11-20 13:56:04
Autor: Halina Burdyna
Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 17435)